Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH từ ngày 1/7/2024

Giới thiệu  
10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH từ ngày 1/7/2024
10 luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, gồm: Luật Căn cước 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023; Luật Các tổ chức tín dụng 2024; Luật Giao dịch điện tử 2023; Luật Viễn thông 2023; Luật Giá 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023; Luật Phòng thủ dân sự 2023; Luật Hợp tác xã 2023; Luật Tài nguyên nước 2023.
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/