Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ thư điện tử

Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ thư điện tử
Họ và Tên Chức vụ Địa chỉ hòm thư điện tử 
  Hòm thư chung     bqlkdhnc@hanam.gov.vn
  Trương Công Khải              Phó Trưởng ban phụ trách   truongcongkhai@hanam.gov.vn
  Khương Văn Tuyến         Phó Trưởng ban   khuongvantuyen@hanam.gov.vn
  Ngô Văn Đạt                             Chánh văn phòng   ngovandat@hanam.gov.vn
  Nguyễn Ngọc Hưng    Trưởng phòng Quy hoạch Đầu tư   nguyenngochung@hanam.gov.vn
  Hà Tiến Dũng   hatiendung@hanam.gov.vn
  Khương Văn Tuyền     khuongvantuyen.dtdh@hanam.gov.vn
  Trần Nhật Tuấn Anh     trannhattuananh@hanam.gov.vn
  Đỗ Thị Như     dothinhu@hanam.gov.vn
​  Trần Ngọc Ánh  ​   tranngocanh.dtdh@hanam.gov.vn
  Nguyễn Tiến Đức     nguyentienduc@hanam.gov.vn
​  Nguyễn Quang Nghiệp     nguyenquangnghiep@hanam.gov.vn
  Nguyễn Thanh Hà     nguyenthanhha@hanam.gov.vn
  Vũ Quang Huy   Phó trưởng phòng Phát triển Hạ tầng   vuquanghuy@hanam.gov.vn
  Trần Thị Thơm     tranthithom@hanam.gov.vn
  Lâm Thị Thu Trang     lamthithutrang@hanam.gov.vn
  Trần Thanh Luân       tranthanhluan@hanam.gov.vn

 

 

Tin liên quan