Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ thư điện tử

Danh bạ thư điện tử  
Danh bạ thư điện tử
Họ và Tên Chức vụ Địa chỉ hòm thư điện tử 
  Hòm thư chung     bqlkdhnc@hanam.gov.vn
  
  Khương Văn Tuyến         Phó Trưởng ban phụ trách   khuongvantuyen@hanam.gov.vn
  Ngô Văn Đạt                             Chánh Văn phòng   ngovandat@hanam.gov.vn
  Nguyễn Ngọc Hưng    Trưởng phòng Quy hoạch Đầu tư   nguyenngochung@hanam.gov.vn
  Hà Tiến Dũng   hatiendung@hanam.gov.vn
  Trần Nhật Tuấn Anh     trannhattuananh@hanam.gov.vn
  Đỗ Thị Như     dothinhu@hanam.gov.vn
​  Trần Ngọc Ánh  ​   tranngocanh.dtdh@hanam.gov.vn
  Nguyễn Tiến Đức     nguyentienduc@hanam.gov.vn
​  Vũ Quang HuyTrưởng phòng Phát triển hạ tầng
  vuquanghuy@hanam.gov.vn
  Nguyễn Thanh Hà     nguyenthanhha@hanam.gov.vn
  Lâm Thị Thu Trang
  lamthithutrang@hanam.gov.vn
  Lê Tuấn Anh    
  Lê Gia Dương     
  Vũ Thị Khánh Huyền      

 

 

Tin liên quan