Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 21 : Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:00 Họp giao ban cán bộ chủ chốt Đ/c Phạm Chí Thống Đ/c Đạt CVP Phòng họp Tầng 3
09:30-11:00 Kiểm tra công trường Đ/c Phạm Chí Thống; Đ/c Lê Trường Thọ Đ/c Huy TP PTHT Khu Đại học Nam Cao
13:30-15:00 Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường Đ/c Phạm Quang Hưng Đ/c Hưng Tp QHĐT Sở TN&MT
15:30-16:30 Các Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Phạm Quang Hưng Phó Bí thư Chi bộ Đ/c Đạt CVP Phòng họp Tầng 3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-16:00 Họp với Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất Duy Tiên và các đơn vị có liên quan Đ/c Phạm Chí Thống; Đ/c Lê Trường Thọ, Đ/c Phạm Quang Hưng Đ/c Huy TP PTHT (chủ trì), phòng QHĐT, VP phối hợp Phòng họp Tầng 3
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Báo cáo Quy hoạch Khu Đại học Nam Cao Đ/c Phạm Chí Thống; Đ/c Phạm Quang Hưng Đ/c Hưng Tp QHĐT Phòng 203 HT Ủy ban nhân dân tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
16/05/2022
08:00-09:00 Họp giao ban cán bộ chủ chốt Đ/c Phạm Chí Thống Đ/c Đạt CVP Phòng họp Tầng 3
09:30-11:00 Kiểm tra công trường Đ/c Phạm Chí Thống; Đ/c Lê Trường Thọ Đ/c Huy TP PTHT Khu Đại học Nam Cao
13:30-15:00 Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường Đ/c Phạm Quang Hưng Đ/c Hưng Tp QHĐT Sở TN&MT
15:30-16:30 Các Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Phạm Quang Hưng Phó Bí thư Chi bộ Đ/c Đạt CVP Phòng họp Tầng 3
Thứ 3
17/05/2022
...
Thứ 4
18/05/2022
...
Thứ 5
19/05/2022
13:30-16:00 Họp với Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất Duy Tiên và các đơn vị có liên quan Đ/c Phạm Chí Thống; Đ/c Lê Trường Thọ, Đ/c Phạm Quang Hưng Đ/c Huy TP PTHT (chủ trì), phòng QHĐT, VP phối hợp Phòng họp Tầng 3
Thứ 6
20/05/2022
14:00-17:00 Báo cáo Quy hoạch Khu Đại học Nam Cao Đ/c Phạm Chí Thống; Đ/c Phạm Quang Hưng Đ/c Hưng Tp QHĐT Phòng 203 HT Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 7
21/05/2022
...
Chủ nhật
22/05/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...