Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chuyên ngành  
17/09/2019
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
05/09/2019
Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
17/07/2019
Sáng ngày 15/7/2019, tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Ông Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
09/08/2018
Sáng ngày 08/8/2018, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Toàn cầu TMS do ông Nguyễn Việt Thung - TGĐ Công ty làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam