Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

​1. Họ và tên: Khương Văn Tuyến                               
- Chức vụ: Phó Trưởng ban Phụ trách
- Sinh năm: 1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng
- ​Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: khuongvantuyen@hanam.gov.vn
- Quê quán: xã Nghĩa Thái - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định.