Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tiêu điểm  
21/05/2020
Ngày 15/5/2020, Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
27/03/2020
Ngày 26/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 cấp tỉnh ban hành công văn số 33/BCĐ-KGVX về việc tạm thời dừng một số hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn tỉnh
10/03/2020
Ngày 05 tháng 3 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2000/NĐ-CP về Công tác văn thư. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 30/2000/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật.
01/01/2020
Thực hiện Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam, ngày 01/01/2020 Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Quyết định số 02/QĐ-BQL quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
13/12/2019
Ngày 10/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
15/11/2019
Sáng ngày 14/11/2019, Chi đoàn Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã tham gia Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2019 do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tổ chức. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đại biểu xã có đồng chí Trần Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Bản cùng các thầy cô giáo, các em học sinh trường Tiểu học xã Vũ Bản.
25/10/2019
Sáng ngày 23/10/2019, Chi đoàn Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã cử 03 đồng chí đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh năm 2019 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức .
21/10/2019
Thực hiện Chương trình hành động số 54-Ctr/TU ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và Chương trình công tác năm 2019, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao xây dựng Đề án sắp xếp tinh giảm đầu mối tại Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao và Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đăng toàn bộ nội dung Dự thảo để xin ý kiến trước khi trình Sở nội vụ thẩm định và Ủy Ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ý kiến góp ý xin gửi về Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao hoặc qua hòm thư bqlkdhnc@hanam.gov,vn.
17/10/2019
Chiều ngày 16/10/2019, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Nguyễn Hoàng về việc đầu tư dự án Thành phố Giáo dục tại Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.Tham dự hội nghị có ông Trương Công Khải - Trưởng ban Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, ông Ngô Văn Bông –Giám đốc Dự án đầu tư Thành phố Giáo dục Quốc tế thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng, cùng các cán bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.
24/09/2019
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà nam ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thông báo về người thực hiện Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí như sau:
17/09/2019
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16/09/2019
Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.
123456
Previous Page 1-15 Next Page