Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tiêu điểm  
21/09/2020
Sáng ngày 21/9/2020, tại Nhà Văn hoá trung tâm tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.
17/09/2020
Sáng ngày 15/9/2020, Tỉnh ủy Hà Nam họp báo về tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
16/09/2020
Ngày 14/9/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014 ngày 4/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
07/09/2020
Sáng ngày 05/9/2020, Đoàn công tác của Bộ Y tế do quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam về các dự án của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh.
21/05/2020
Ngày 15/5/2020, Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
27/03/2020
Ngày 26/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 cấp tỉnh ban hành công văn số 33/BCĐ-KGVX về việc tạm thời dừng một số hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn tỉnh
10/03/2020
Ngày 05 tháng 3 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2000/NĐ-CP về Công tác văn thư. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 30/2000/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật.
01/01/2020
Thực hiện Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam, ngày 01/01/2020 Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Quyết định số 02/QĐ-BQL quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
13/12/2019
Ngày 10/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
15/11/2019
Sáng ngày 14/11/2019, Chi đoàn Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã tham gia Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2019 do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tổ chức. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đại biểu xã có đồng chí Trần Văn Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Bản cùng các thầy cô giáo, các em học sinh trường Tiểu học xã Vũ Bản.
1234567
Previous Page 1-15 Next Page