Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày 28/12/2022, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023”. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Chí Thống – Bí thư chi bộ, Trưởng ban Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.
​​Tổng kết 2022 (4).jpg
Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Lê Trường Thọ - Phó Trưởng ban đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực như: thu hút đầu tư; xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng chương trình, đề án; xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh hoạt động có hiệu quả; Phong trào thi đua được đổi mới gắn với nhiệm vụ chính trị tập trung các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những việc khó và kể cả những khâu yếu kém nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2022. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và các tổ chức đoàn thể. Phong trào từ thiện, nhân đạo được được phát động sâu rộng và hoạt động có hiệu quả.
Tổng kết 2022 (1).jpg

Đồng chí Lê Trường Thọ – Phó trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao

trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ công chức đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản báo cáo, đề xuất kiến nghị để nâng cao hiệu quả trong công việc của cơ quan. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thống đã tổng kết lại những thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời đồng chí cũng nêu ra những điểm hạn chế cần khắc phục, yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên Ban quản lý tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tối đa nguồn lực nội tại, chú trọng công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư để thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.  

Tổng kết 2022 (2).jpg

Đồng chí Phạm Chí Thống phát biểu kết luận hội nghị

Thay cho lời kết, trước thềm năm mới đồng chí cũng gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, nhân viên cùng gia đình nhân dịp năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi mới.

a26b9bd7ff0f27517e1e.jpg

Tổng kết 2022 (5).jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong năm 2022