Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý Khu Đại Nam Cao và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Hà Nam ký hợp đồng ủy thác Quản lý dự án

Hợp tác - đầu tư  
Ban quản lý Khu Đại Nam Cao và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Hà Nam ký hợp đồng ủy thác Quản lý dự án

       ​ Thực hiện Công văn số 2789/UBND-GTXD ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2018 Ban quản lý Khu Đại Nam Cao và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp tổ chức Hội nghị ký hợp đồng ủy thác Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng do Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao làm Chủ đầu tư.

        Đại diện Ban quản lý Khu Đại Nam Cao có Ông Trương Công Khải - Phó trưởng Ban phụ trách, ông Khương Văn Tuyến - Phó trưởng Ban cùng lãnh đạo các phòng, Ban, đơn vi trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.

       Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp có ông Bùi Văn Quân - Giám đốc, ông Trần Hồng Thăng -Phó GĐ, ông Đỗ Văn Thuận - Phó GĐ cùng lãnh đạo các phòng, Ban, đơn vi trực thuộc.  

IMG_20181018_150149.jpg

Ảnh Hội Nghị
         Sau khi kiểm tra tại hiện trường các dự án và nghe báo cáo tình hình thực tế triển khai các dự án do Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao làm Chủ đầu tư hai bên đã thống nhất ký kết Hợp đồng ủy thác Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng do Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao làm Chủ đầu tư.
IMG_20181018_153717.jpg
​Lãnh đạo hai cơ quan ký Hợp đồng ủy thác Quản lý dự án
           Sau khi ký kết Lãnh đạo hai cơ quan cam kết sẽ cùng nhau phối hợp chặt chẽ để tiếp tục triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng kế hoạch đã đề ra.​Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao