Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bế mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII

Đảng - Đoàn thể  
Bế mạc kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII
Sáng ngày 12/7/2019, kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII họp phiên bế mạc.
Dự phiên bế mạc có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố cùng đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…
Bế mạc Hđnd 1.jpg
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp
Tại phiên họp, lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục trả lời chất vấn và giải trình làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri về các nội dung: Quy định cụ thể các khoản đóng góp trong các nhà trường; tình trạng ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số dự án; hạ thấp độ tuổi hưởng trợ cấp người cao tuổi; tăng mức trợ cấp, chế độ ưu đãi đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, phụ cấp người cao tuổi, người nghèo cô đơn, người tàn tật…
Bế mạc Hđnd 2.jpg
Ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn và giải trình, làm rõ  ý kiến, kiến nghị của cử tri
Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua các nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2021; một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh…
bế mạc hđnd 4.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đã tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ tạo đà quan trọng để hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Bế mạc Hđnd 3.jpg

Chủ tọa kỳ họp biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi ghi nhận sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các ban HĐND, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Để nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh tiến hành cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện. Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri; tích cực tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thành phố để thông báo kết quả kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh, thông báo nội dung trả lời, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh cùng các đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân, tỉnh Hà Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo./.​