Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia

Giới thiệu  
Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Địa chỉ đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn

hoặc quét mã QR bên dưới.

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 1.