Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Đảng - Đoàn thể  
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Ngày 05 tháng 12 năm 2022 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh