Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thông tin thu hút nhà đầu tư quan tâm, đăng ký đề xuất thực hiện dự án

Hợp tác - đầu tư  
Công bố thông tin thu hút nhà đầu tư quan tâm, đăng ký đề xuất thực hiện dự án
1. Tên dự án: Khu Công nghệ cao Hà Nam.
2. Quy mô dự án:
- Quy mô sử dụng đất: Khoảng​​ 663ha.
- Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật gồm các phân khu chức năng đảm bảo phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, lĩnh vực đầu tư trong Khu Công nghệ cao.
3. Địa điểm thực hiện: Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư.
(Kèm theo Thông báo mời quan tâm đề xuất thực hiện dự án Khu Công nghệ cao Hà Nam của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Thong bao moi quan tam.pdf