Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng - Đoàn thể  
Đại hội Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 15/5/2020, Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội 01.JPG
Đồng chí Trương Công Khải phát biểu khai mạc Đại hội
Tại Đại hội, Đồng chí Khương Văn Tuyến – Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ  2015- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 –2025. Báo cáo đã nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng cấp uỷ Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tập thể Chi bộ, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các đoàn thể trong đơn vị thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ. Các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hương đánh giá cao các kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ.  Đồng chí cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn với khối lượng công việc lớn, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, Chi bộ đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm đặc biệt khi cán bộ, đảng viên phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cấp ủy và toàn thể Chi bộ cần tiếp tục tập trung, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên; duy trì tốt chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu cho Lãnh đạo Ban; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi người đảng viên, có sự lắng nghe, góp ý, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại hội 02.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Hương phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Trương Công Khải, Trưởng Ban tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đại hội 03.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Hương chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ

nhiệm kỳ 2020 - 2025​