Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ...

Đảng - Đoàn thể  
Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh
Sáng ngày 20/4/2021, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cùng đi còn có ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Văn phòng Quốc hội…
qh1.jpg
Các đại biểu dự buổi làm việc
Tiếp và làm việc với đoàn có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo: UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố…

qh2.jpg
Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trình bày cho thấy:  Hà Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn và các văn bản của trung ương về công tác bầu cử. Tỉnh đã thành lập ủy ban bầu cử các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh; ấn định đơn vị bầu cử và thành lập các Ban bầu cử; chia khu vực bỏ phiếu và thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp…

Theo cơ cấu phân bổ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 số ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Nam được bầu là 06 đại biểu; đại biểu ứng cử HĐND tỉnh được bầu là 50 đại biểu; đại biểu HĐND cấp huyện là 201 và đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 2.708 đại biểu. Toàn tỉnh đã thành lập 02 Ban bầu cử ĐBQH, 12 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 43 Ban bầu cử HĐND cấp huyện, 696 Ban bầu cử HĐND cấp xã. Đến ngày 29/3/2021, tất cả 109 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã dự kiến xong khu vực bỏ phiếu, thành lập 778 Tổ bầu cử. Trong số đó có 655 điểm bỏ phiếu ở nhà văn hóa thôn, xóm, 32 điểm ở trường học, 58 điểm ở đình làng, 03 địa điểm ở trạm Y tế, 20 điểm ở cơ quan, 10 điểm tại nhà dân.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (ngày 19/3/2021), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Hiệp thương lần thứ 3 (ngày 16/4/2021), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã lựa chọn được danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với hiệp thương người ứng cử ĐBQH khóa XV, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lập danh sách 08 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Nam, trong đó cơ cấu kết hợp: nữ 50%, trẻ tuổi 50%, ngoài đảng 25%, tái cử 01 đại biểu tại tỉnh, 01 đại biểu trung ương giới thiệu. Về hiệp thương ứng cử đại biểu HĐND các cấp: lập danh sách 84 người đủ tiêu chuẩn, (cơ cấu nữ 48,8%, trẻ tuổi 34,5%, ngoài đảng 10,7%, tái cử 33,3%); 329 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 4.523 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tính đến ngày 13/4/2021, tất cả 109 xã, phường, thị trấn đã lập xong danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Tổng số cử tri trong toàn tỉnh 651.093 cử tri.

Để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử, tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đảng viên về công tác bầu cử và về những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Nam đã được triển khai đúng luật và đúng tiến độ. Đồng thời đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chuẩn bị bầu cử như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh và MTTQ các cấp về tham gia chuẩn bị bầu cử; quán triệt, tập huấn của đội ngũ cán bộ mặt trận, tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tổ bầu cử; công tác phòng, chống dịch bệnh, các phương án dự phòng trong điều kiện xảy ra dịch bệnh; việc chia điểm bỏ phiếu không nằm trong địa bàn dân cư, hạn chế mức thấp nhất lập điểm bỏ phiếu ở nhà dân; hình thức tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến và tín nhiệm đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; công tác tư tưởng cho các những người ứng cử không tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3; cách thức rà soát số cử tri không được thực hiện quyền bầu cử; hình thức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan và các hoạt động văn hóa chào mừng ngày bầu cử, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại một số điểm nóng về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn…

qh3.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự tích cực trong triển khai công tác bầu cử của tỉnh; đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và các bước triển khai toàn diện, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình và luật định. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử công việc còn rất nhiều, đề nghị tỉnh tiếp thu những ý kiến của Đoàn công tác để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ công tác bầu cử tại địa phương. Cụ thể, rà soát lại danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm chính xác. Tổ chức hội nghị tập huấn về bầu cử, nên tổ chức trong thời gian phù hợp và có phương án đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri để điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi có thay đổi, chú ý các cử tri trong khu công nghiệp, bảo đảm quyền bầu cử của người già, người tàn tật. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức hiệu quả hơn, sâu rộng hơn, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cử tri và nhân dân để nhân dân tích cực tham gia đi bầu đạt tỷ lệ cao nhất. Gắn việc thực hiện công tác bầu cử với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp trong cuộc bầu cử, phát huy quyền dân chủ của nhân dân, vận động cử tri đi bầu để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội dân chủ của toàn dân. Quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời giải quyết những đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cử tri; có giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19. Sau khi có danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được công bố, các cơ quan, tổ chức của tỉnh cần có kế hoạch sớm tổ chức hội nghị cử tri cho những người ứng cử tuyên truyền, vận động bầu cử. Làm tốt bảo đảm an ninh trật tự; giám sát, kiểm tra bầu cử; có các phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra trong bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của các thành viên trong Đoàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia trong thời gian tới để tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử cũng như lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương.

Trước đó, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý. Tại các điểm kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử, thực hiện nghiêm các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử như: Niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị địa điểm khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, công tác tuyên truyền, hướng dẫn bầu cử của các địa phương./. 

hanam.gov.vn