Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng - Đoàn thể  
Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều 21/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 14 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chúc Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XIX, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu 8 đồng chí vào UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây là danh sách BTV, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025:

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Xếp theo vần A, B, C)

1. Đồng chí Đinh Văn An

2. Đồng chí Nguyễn Anh Chức

3. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà

4. Đồng chí Trương Quốc Huy

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng

6. Đồng chí Đinh Thị Lụa

7. Đồng chí Trần Thị Ngân

8. Đồng chí Lê Hồng Quân

9. Đồng chí Đặng Thanh Sơn

10. Đồng chí Lường Văn Thắng

11. Đồng chí Đặng Đình Thoảng

12. Đồng chí Lê Thị Thủy

13. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn

14. Đồng chí Đào Đình Tùng

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Xếp theo vần A, B, C)

1. Đồng chí Đinh Văn An

2. Đồng chí Trương Quốc Bảo

3. Đồng chí Trần Thị Bình

4. Đồng chí Trịnh Văn Bừng

5. Đồng chí Nguyễn Anh Chức

6. Đồng chí Trần Xuân Dưỡng

7. Đồng chí Lê Minh Đức

8. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà

9. Đồng chí Đỗ Hoàng Hải

10. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo

11. Đồng chí Bùi Văn Hoàng

12. Đồng chí Lê Xuân Huy

13. Đồng chí Nguyễn Quang Huy

14. Đồng chí Trương Quốc Huy

15. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng

16. Đồng chí Nguyễn Trọng Khải

17. Đồng chí Trương Công Khải

18. Đồng chí Trần Thế Kính

19. Đồng chí Lê Hồng Kỳ

20. Đồng chí Nguyễn Hải Long

21. Đồng chí Đinh Thị Lụa

22. Đồng chí Nguyễn Văn Lượng

23. Đồng chí Trần Ngọc Nam

24. Đồng chí Trần Thị Ngân

25. Đồng chí Lê Nguyên Ngọc

26. Đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc

27. Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh

28. Đồng chí Lê Hồng Quân

29. Đồng chí Trần Hữu Quân

30. Đồng chí Đặng Thanh Sơn

31. Đồng chí Phạm Hồng Sơn

32. Đồng chí Phạm Hồng Thanh

33. Đồng chí Bùi Đức Thái

34. Đồng chí Đặng Trọng Thắng

35. Đồng chí Lường Văn Thắng

36. Đồng chí Phạm Hùng Thắng

37. Đồng chí Đặng Đình Thoảng

38. Đồng chí Trần Đức Thuấn

39. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên

40. Đồng chí Lê Thị Thủy

41. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến

42. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến

43. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn

44. Đồng chí Đặng Anh Tuấn

45. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

46. Đồng chí Phạm Anh Tuấn

47. Đồng chí Đào Đình Tùng

48. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng

Danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1. Đồng chí Lê Minh Đức

2. Đồng chí Lê Thị Hồng Hà

3. Đồng chí Cù Thị Thanh Hoa

4. Đồng chí Nguyễn Đức Hiên

5. Đồng chí Bùi Xuân Lung

6. Đồng chí Lại Hồng Ngọc

7. Đồng chí Lê Hồng Quân

8. Đồng chí Đặng Đình Thoảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Đồng chí Lê Hồng Quân


Theo Báo Hà Nam