Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 100

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 100
Sáng ngày 07/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp, tình hình phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan...

cac-dai-bieu-du-hn-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 cụm công nghiệp đang hoạt động với diện tích quy hoạch định hướng 365 ha. Đến nay, các cụm công nghiệp thu hút gần 12.000 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm khoảng 80%. Các ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp chủ yếu là sản xuất may mặc, chế biến đá, bê tông, dệt vải, mộc, mây tre, cơ khí... Doanh thu năm 2017 tại các cụm công nghiệp đạt trên 12.181 tỷ đồng, tổng số nộp ngân sách đạt 317,35 tỷ đồng, tăng 59,7% so với năm 2016. 

Về tình hình hoạt động làng nghề trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 31/12/2017 toàn tỉnh đã có 35 làng nghề truyền thống được công nhận. Qua điều tra đánh giá hiệu quả kinh tế và xu hướng phát triển của các làng nghề truyền thống nhận thấy nhóm ngành chế biến gỗ, chế biến lương thực, thực phẩm đang hoạt động có hiệu quả. Nhóm ngành dệt, nhuộm trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn, tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để. Các nhóm ngành cơ khí, hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất tre nứa hoạt động kém hiệu quả, đang có xu hướng mai một. Đối với hoạt động của làng nghề tiểu thủ công nghiệp, toàn tỉnh hiện có 30 làng nghề được công nhận, trong đó có 04 làng nghề mây giang đan bị mai một. Tổng số lao động làm việc trong các làng nghề là 7.295 lao động, thu nhập bình quân trên 3,7 triệu đồng/người/tháng.

dai-bieu-thao-luan-sua.jpg

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế như vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường của các làng nghề; khó khăn trong việc triển khai các dịch vụ hạ tầng, huy động vốn đầu tư, nâng cấp sửa chữa hạ​ tầng; năng lực, hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp/hộ sản xuất còn hạn chế do vốn ít, nhà xưởng chật hẹp, mật độ xây dựng lớn không phù hợp với quy chuẩn, năng lực quản trị yếu...

bac-khang-sua.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới các ngành liên quan cần tiếp tục thực hiện tốt  Kết luận số 42-KL/TU ngày 17/7/2015 về tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 25/8/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa kế hoạch đã triển khai, phân định rõ thời gian cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả. Các ngành liên quan tiến hành rà soát lại tại các cụm công nghiệp, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư mới hạ tầng dùng chung; tiến thành thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với doanh nghiệp, dự án, hộ kinh doanh, hộ sản xuất vi phạm về sử dụng đất, ô nhiễm môi trường; rà soát phân loại mức độ ảnh hưởng môi trường của các cụm công nghiệp. Về tình hình phát triển làng nghề trên địa bàn tỉ​nh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thời gian tới phối hợp đánh giá rõ hơn nữa hoạt động của các làng nghề, công tác phát triển làng nghề, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển làng nghề bền vững./.​