Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam

Đảng - Đoàn thể  
Hội nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam
Chiều ngày 23/9/2019, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã tổ chức hội nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuần - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Hà Nam, đồng chí Trương Công Khải - Trưởng ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, đại diện các trường Đại học Xây dựng, Đại học Y Hà Nội, Đại học Kiểm sát Hà Nội, Công ty cổ phần trường nghề Hà Nam, cùng các cán bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.
Hội nghị nghị quyết 07 1.jpg
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Trương Công Khải đã báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng trong Khu Đại học,tình hình thu hút các trường đại học, các cơ sở giáo dục về đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao. Hội nghị cũng đã làm rõ những tồn tại khó khăn trong công tác phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư các dự án thành phần nhằm tìm ra phương án giải quyết, khắc phục những điểm còn hạn chế.
Hội nghị nghị quyết 07 3.jpg
Đồng chí Trương Công Khải báo cáo tại Hội nghị
Tại hội nghị, đại diện các Trường đại học, các cơ sở đào tạo đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị tỉnh Hà Nam tạo thêm các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các trường về đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao. Sau khi làm việc tại hội trường, Đoàn đã đến tham quan thực tế tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các dự án thành phần trong Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam./.