Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021

 
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021
Sáng ngày 28/01/2021, Chính quyền và Công đoàn Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021
Dự hội nghị có bà Bùi Thị Hoa - Trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Khương Văn Tuyến - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban phụ trách; Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động.
IMG_20210202_151246.jpg
​Đại biểu dự Hội nghị
Năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế-xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là dịch bệnh và thiên tai nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của của Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự phối kết hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, ngành và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 đã đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên được quan tâm. Việc thực hiện Quy chế dân chủ được phát huy. Phong trào thi đua được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đoàn kết, thống nhất, xây dựng và giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, công chức và người lao động đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên; có 10 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 05 cá nhân được tặng “Giấy khen của Trưởng ban”. 01 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”; 02 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”​. Công đoàn Ban được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen.
Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở Hội nghị đã tiến hành các nội dung: kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2020; Đánh giá tổng kết phong trào thi đua năm 2020, nội dung thi đua năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 2020; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 và bầu 03 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.
IMG_20210202_151408.jpg
Đc Khương Văn Tuyến - Phó Trưởng ban phụ trách Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, 
thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Tại Hội nghị Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2021 và thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021 với 100 đồng chí có mặt tại hội nghị nhất trí .
VP -BQL Khu Đại học Nam Cao
Tin liên quan