Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018
Sáng ngày 15/3/2018, Khối thi đua Văn hóa Xã hội (VHXH) tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lãnh đạo phụ trách khối dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng Khối thi đua VHXH năm 2018; bà Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan trong khối…

Hội nghị đã thông qua và thảo luận dự thảo chương trình hoạt động của khối VHXH năm 2018; tiêu chí thi đua giai đoạn 2016 - 2020; dự thảo quy chế về công tác thi đua trên địa bàn tỉnh và 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 của các đơn vị trong khối.

thao-luan.jpg

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Khối thi đua VHXH đã thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm là: Hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2018 theo chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của khối thi đua. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bộ, ngành trung ương và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh phát động. Thống nhất và cam kết thực hiện tốt nội dung tiêu chí thi đua của tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động của khối, đoàn kết xây dựng khối vững mạnh, phấn đấu đạt giải khối thi đua xuất sắc năm 2018. Nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường tinh thần phối hợp, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc và phương pháp công tác. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26 ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Tiếp tục triển khai sâu rộng, thưc hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

ong-cam-pb.jpg

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đề cao vai trò, vị trí của Khối thi đua VHXH trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh. Đồng thời đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ thể, khi xây dựng 10 nhiệm vụ trọng tâm, các ngành trong khối cần lựa chọn một nhiệm vụ trọng tâm nhất để triển khai thực hiện, tạo điểm nhấn làm nổi bật phong trào thi đua của ngành mình; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về những kết quả các ngành đã đạt được và những khó khăn vướng mắc; xem xét kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị; cần quan tâm hơn đến công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 6 về tinh giản bộ máy; các cơ quan trong khối cần gắn kết chặt chẽ, hỗ trợ, tạo điều kiện trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi sở, ngành và cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

ky-ket.jpg

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2018./.


http://hanam.gov.vn