Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đảng - Đoàn thể  
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Chiều ngày 24/12/2020,  Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hương-Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Khương Văn Tuyến, phó Bí thư chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, cùng cấp ủy chi bộ và toàn thể đảng viên.
Trong năm 2020 trong điều kiện KT-XH vẫn còn diễn biến phức tạp đặc biệt là dịch Covid-19 nhưng Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân  dân tỉnh. Chỉ đạo điều hành sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào 3 lĩnh vực chính (công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo các đoàn thể) hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 đã đề ra.
Hội nghị tổng kết 2.jpg
Đồng chí Khương Văn Tuyến – Phó Bí thư chi bộ phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí đề nghị cấp ủy Chi bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên trong thời gian tới tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng lạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt và triển khai có hiệu quả sự chỉ đạo của cấp trên, trong đó cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX;  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.
Hội nghị tổng kết 1.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hương phát biểu tại Hội nghị​