Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Hội nghị tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Ngày 23/8/2019, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã phối hợp với Sở Tư pháp mở Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách đầu tư cho các đối tượng liên quan đến công tác quản lý đầu tư, phát triển Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

Hội nghị sở tư pháp 1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ông Trương Công Khải – Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao; Ông Vũ Minh Hậu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Chuyên viên của các đơn vị cùng toàn thể các cán ​bộ, công chức, viên chức tại các Sở, Ban ngành, các xã trên địa bàn Khu Đại học; Lãnh đạo các Trường Đại học, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã và đang thực hiện dự án đầu tư trong Khu Đại học.

Hội nghị sở tư pháp 3.jpg

Ông Trương Công Khải phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Nguyễn Văn Tình - Báo cáo viên thuyết trình trước hội nghị toàn bộ các nội dung về pháp luật, cơ chế, chính sách đầu tư cho các đối tượng liên quan đến công tác quản lý đầu tư, phát triển Khu Đại học Nam Cao và giải đáp các câu hỏi được các đại biểu nêu ra tại hội nghị. Toàn bộ câu hỏi của các đại biểu đều được báo cáo viên giải đáp cụ thể và rõ ràng.

Hội nghị sở tư pháp 2.jpg

Ông Nguyễn Văn Tình - Báo cáo viên thuyết trình trước hội nghị

Ông Trương Công Khải – Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao nêu thêm một số nội dung về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù cho Khu Đại học nhằm tạo điều kiện giới thiệu quảng bá môi trường đầu tư thuận lợi tại Khu Đại học cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước./.