Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao

 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
Ngày 29/12/2022, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023. Chi tiết: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.pdf PHỤ LỤC Kèm theo kế hoạch CCHC 2023 BQL Khu Đại học Nam Cao.doc
Tin liên quan