Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Giới thiệu  
Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 13 tháng 9 năm 2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.