Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin tức - Sự kiện  
Khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 11/7/2018, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã chính thức khai mạc.

Về dự có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố cùng đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…

dai-bieu-du-hoi-ngh--sua.jpg

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ nên có khối lượng công việc lớn. Với việc xem xét, quyết nghị nhiều nghị quyết, nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới trong hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

bac-loi-sua.jpg

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 16.318,8 tỷ đồng, tăng 9,64% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,1% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 3.517,2 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm, tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả 05 Nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; triển khai quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 gắn với kế hoạch chuyển đổi đất lúa vùng cốt cao, đất trũng sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn; tổ chức các hội nghị đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng cường công tác quản lý đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ...

bac-dong-sua.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trình bày báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND tỉnh. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra; giám sát, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội. HĐND tỉnh đã hoàn thành 04 cuộc giám sát chuyên đề, đảm bảo đúng thời thời gian, kế hoạch đề ra. 6 tháng cuối năm, HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2018; triển khai kịp thời, đảm bảo kế hoạch các cuộc giám sát theo chương trình giám sát năm; tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường số lượng các điểm tiếp xúc cử tri tại các thôn, xóm, tổ dân phố để lắng nghe ý kiến trực tiếp của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh...

Cũng tại phiên khai mạc, bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVIII. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Đồng báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh và từ kỳ họp thứ năm đến trước kỳ họp thứ sáu. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ năm và từ kỳ họp thứ năm đến trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVIII. Lãnh đạo các ngành liên quan báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; công tác an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; công tác của Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

bac-khang-sua.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy trách nhiệm của mình, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề lớn, vấn đề khó mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; bàn các giải pháp thực hiện để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2018. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung, huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ưu tiên nguồn lực cho huyện Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý và các xã đăng ký về đích trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018, tạo đà để hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019; tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư các dự án, trọng tâm là các dự án lớn về thương mại dịch vụ của tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tin tưởng với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng các kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII nhất định sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

Buổi chiều, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục phiên họp tại hội trường./.


http://hanam.gov.vn