Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thông báo  
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021
Chiều ngày 30/3, Khối thi đua Văn hoá - Xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị kí kết giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
khoithidua.jpg
Lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021
Hội nghị đã thông qua và thảo luận các nội dung: Chương trình hoạt động của Khối năm 2021; Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tiêu chí thi đua, phương thức đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng đơn vị và bình xét khen thưởng các khối thi đua tỉnh Hà Nam năm 2021; 10 nhiệm vụ trọng tâm và tồn tại hạn chế của các đơn vị; Biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2021.  Hội nghị cũng đã nghe đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL - Đơn vị phó Khối công bố đăng kí thi đua của các đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò, vị trí của Khối VH-XH trong phòng trào thi đua của tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong năm 2021, các đơn vị thi đua trong khối cần tiếp tục quan tâm công tác thi đua khen thưởng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của khối cũng như của từng đơn vị trong khối, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Sau nội dung phát động phong trào thi đua năm 2021, lãnh đạo các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.
http://hanamtv.vn/