Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác t...

 
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 06 tháng cuối năm 2022
Chiều ngày 11/7/2022, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 06 tháng cuối năm 2022.
Dự hội nghị có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lãnh đạo phụ trách khối; ông Mai Thành Chung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo các sở, ngành trong khối…
Thi đua VHXH 1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
06 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua Văn hóa - Xã hội diễn ra sôi nổi, nền nếp, tiếp tục đổi mới và sáng tạo, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị ngành dọc cấp trên, các đơn vị trong khối đã triển khai quyết liệt, phát động nhiều phong trào thi đua với chủ đề cụ thể, thiết thực tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"… Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy các đơn vị nỗ lực vượt khó khăn, ra sức thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm. Các đơn vị trong Khối đã đoàn kết, thống nhất thi đua hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất được giao. Công tác thi đua, khen thưởng được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện nền nếp, khoa học, có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả, thiết thực, đã kịp thời động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt Chương trình công tác của từng đơn vị.
Thi đua VHXH 2.jpg
​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng đề nghị các đơn vị trong khối tích cực, chủ động phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm, đặc biệt là 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đã đăng ký thi đua đầu năm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc và phương pháp công tác, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chuyển đổi số. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong Khối cần quân tâm hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiến tiến; tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19…/.
hanam.gov.vn
Tin liên quan