Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác th...

Thông báo  
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023
Chiều ngày 03/8/2023, tại Sở Y tế, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023.
Dự hội nghị có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lãnh đạo phụ trách khối; ông Hoàng Văn Long - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao - Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2023; lãnh đạo: Sở Nội vụ, các sở, ngành trong khối…

 DSC_5414.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã tổ chức tốt, đúng tiến độ hoạt động ký giao ước thi đua và ban hành Chương trình triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2023 của Khối. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND  tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Cả nước chung sức xây dụng nông thôn mới"; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... Các đơn vị trong Khối đã đoàn kết, thống nhất thi đua hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất được giao. Công tác thi đua, khen thưởng được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện nền nếp, khoa học, có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, đã kịp thời động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt chương trình công tác của từng đơn vị.

 DSC_5423.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng đã ghi nhận, biểu dương phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị trong Khối quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua khen thưởng, nhất là tập trung đổi mới hình thức phát động thi đua, phương pháp triển khai thực hiện các phong trào thi đua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế đối với công tác thi đua khen thưởng cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2023; tích cực, chủ động phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm, đặc biệt là 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung đã đăng ký thi đua đầu năm; đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc và phương pháp công tác, thực hiện tốt quy chế dân chủ; chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến.../.​


https://hanam.gov.vn/