Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác th...

Giới thiệu  
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019
Sáng ngày 02/8/2019, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lãnh đạo phụ trách khối; ông Nguyễn Mạnh Tiến - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2019; lãnh đạo các sở, ngành trong khối…

DSC_6342.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua Văn hóa - Xã hội diễn ra sôi nổi, nền nếp, tiếp tục đổi mới và sáng tạo, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Bám sát nhiệm vụ chính trị, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị ngành dọc cấp trên, các đơn vị trong khối đã triển khai quyết liệt, phát động nhiều phong trào thi đua chủ đề cụ thể, thiết thực tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức như Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"… Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy các đơn vị nỗ lực vượt khó khăn, ra sức thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Các đơn vị trong khối đã quán triệt, triển khai quyết liệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của các đơn vị ngành dọc cấp trên về các lĩnh vực được giao; đồng thời quan tâm tới công tác khen thưởng đột xuất, chuyên đề tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng.

DSC_6353.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đề nghị các đơn vị trong khối tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 theo nghị quyết HĐND tỉnh giao. Quá trình tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, cần xem xét, nghiên cứu kỹ trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ thực trạng. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời./.


http://hanam.gov.vn