Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo Ban  
Lãnh đạo Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
1. Họ và tên: Hoàng Văn Long
- Chức vụ: Phó Trưởng ban phụ trách
- Sinh năm: 1976
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp.
- Email: hoangvanlong.tn@hanam.gov.vn
- Quê quán: huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam.
2. Họ và tên: Lê Trường Thọ
- Chức vụ: Phó trưởng ban
- Sinh năm: 1978
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: letruongtho@hanam.gov.vn
- Quê quán: thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam. ​
Tin liên quan