Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 10 năm 2020

Giới thiệu  
Một số văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 10 năm 2020

1. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Hiệu lực từ ngày 01/10/2020

2. Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/08/2020 của Chính phủ về việc quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Hiệu lực từ ngày 05/10/2020

3. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/08/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Hiệu lực từ ngày 05/10/2020

4. Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/08/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Hiệu lực từ ngày 10/10/2020

5. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Hiệu lực từ ngày 11/10/2020

6. Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không

Hiệu lực từ ngày 15/10/2020

7. Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 của Chính phủ về việc kinh doanh hàng miễn thuế

Hiệu lực từ ngày 15/10/2020

8. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hiệu lực từ ngày 15/10/2020

9. Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020 của Chính phủ về việc quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 30/10/2020

10. Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Hiệu lực từ ngày 01/10/2020

11. Thông tư số 08/2020/TT-NHNN ngày 14/08/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hiệu lực từ ngày 01/10/2020

12. Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/08/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Hiệu lực từ ngày 01/10/2020

13. Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/07/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Hiệu lực từ ngày 01/10/2020

14. Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/05/2020 của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy

Hiệu lực từ ngày 04/10/2020

15.Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/08/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Hiệu lực từ ngày 05/10/2020

16. Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/08/2020 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Hiệu lực từ ngày 06/10/2020

17. Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Hiệu lực từ ngày 10/10/2020

18. Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Hiệu lực từ ngày 11/10/2020

19. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày 11/10/2020

20. Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2020 cuả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện

Hiệu lực từ ngày 15/10/2020

21. Thông tư số 20/2020/TT-BCT ngày 28/08/2020 của Bộ Công Thương quy định áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu năm 2020, 2021, 2022

Hiệu lực từ ngày 15/10/2020

22. Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/09/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Hiệu lực từ ngày 19/10/2020

23. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Hiệu lực từ ngày 20/10/2020

24. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học

Hiệu lực từ ngày 20/10/2020

25. Thông tư số 19/2020/TT-BGTVT ngày 01/09/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 30/9/2020

Hiệu lực từ ngày 20/10/2020

26. Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 25/10/2020

27. Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/09/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Hiệu lực từ ngày 26/10/2020

28. Thông tư số 23/2020/TT-BCT ngày 09/09/2020 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại

Hiệu lực từ ngày 30/10/2020​
VP -BQL Khu Đại học Nam Cao