Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm đào tạo nghề và nhân lực chất lượng cao Hà Nam thuộc Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

Hợp tác - đầu tư  
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm đào tạo nghề và nhân lực chất lượng cao Hà Nam thuộc Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
Với mục tiêu hình thành một trung tâm đào tạo nghề và nguồn nhân lực chất lượng cao, cung ứng nguồn lao động lành nghề trong nước và quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm đào tạo nghề và nhân lực chất lượng cao Hà Nam.
Đồ án có tên “Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm đào tạo nghề và nhân lực chất lượng cao Hà Nam" do Công ty cổ phần Trường nghề Hà Nam làm chủ đầu tư.
Phối cảnh tổng thể TMS.gif
Vị trí quy hoạch dự án

Dự án thuộc lô đất TH-13, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Đại học Nam Cao (thuộc xã Hoàng Đông, Tiên Nội - huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam); phía Bắc giáp đường quy hoạch có mặt cắt rộng 25m (đường T3); phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 28m (đường Trục 1) và khu đất của Trường Đại học Xây dựng; phía Đông giáp đường có mặt cắt rộng 68m (đường D1); phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 27m (đường T1).

Dự án có quy mô diện tích là 119.129,0m2; Quy mô đào tạo khoảng 4300 học viên và 270 cán bộ, giảng viên.

Phối cảnh tổng thể TMS.jpg

Phối cảnh tổng thể dự án

Khối nhà học TMS.png

Phối cảnh khối nhà học - thực hành

Dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng mục tiêu đào tạo lao động có tay nghề cao, phục vụ xuất khẩu, đồng thời cung cấp lao động cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Bên cạnh đó, dự ánđóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương và khu vực, tạo ra nhiều việc làm và gia tăng lao động cho dân cư địa phương, nâng cao cải thiện đời sống nhân dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực từ nông nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ; thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển Khu Đại học Nam Cao theo mục tiêu đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013./.