Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tháng 9 thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 (bất thường)

Thông báo  
Phiên họp UBND tháng 9 thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 (bất thường)
Chiều ngày 09/9/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 (bất thường). Ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp còn có ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố có liên quan…

Nội dung được thảo luận tại phiên họp gồm các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Bổ sung danh mục các dự án thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) năm 2019 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh; sáp nhập xã Thanh Bình và xã Thanh Lưu, thành lập thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

UB họp bất thường 1.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, cơ bản các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo các nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh tới đây. Theo đó, về việc điều chỉnh danh mục dự án bố trí vốn dự phòng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến điều chỉnh giảm: Hỗ trợ xây dựng Trung tâm cung ứng nông sản tham gia thực hiện Đề án phát triển hệ thống cung ứng hàng nông sản Việt Nam hiện đại giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; hỗ trợ các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) để chỉ đạo làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu. Bố trí cho: Hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 (số vốn bố trí tăng từ 17.480 triệu đồng, thành 32.780 triệu đồng); hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Kim Bảng (số vốn bố trí giảm từ 1.800 triệu đồng còn 1.500 triệu đồng).

UB họp bất thường 2.jpg

Ông Hoàng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Thanh liêm phát biểu thảo luận tại phiên họp

Về bổ sung danh mục các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh năm 2019 gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông, cải tạo kênh Chính Tây đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Đức Thọ (Quốc lộ 21B) và các công trình liên quan trên địa bàn thành phố; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối vành đai 4 (đường trục kinh tế phía Nam kết nối QL38 của thành phố Hà Nội) với đường vành đai 5 (theo quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội) trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Về việc sáp nhập xã Thanh Bình và xã Thanh Lưu, thành lập thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, dự kiến sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của hai xã để thành lập thị trấn Tân Thanh. Sau khi sáp nhập hai xã, thành lập thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 02 thị trấn. Về bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh, cơ bản các đại biểu đều nhất trí như tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm các dự án thu hồi đất bổ sung năm 2019; các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung năm 2019 và các dự án điều chỉnh năm 2019.

UB họp bất thường 3.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận phiên họp​

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị các cơ quan, sở, ngành có liên quan phát huy trách nhiệm, rà soát các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường tới đây. Trong đó làm rõ căn cứ pháp lý, xem xét lại các nội dung liên quan, đồng thời tích cực, khẩn trương hoàn thiện văn bản để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh./.

hanam.gov.vn