Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019

Tin tức - Sự kiện  
Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019
Sáng ngày 11/6/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban để thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.
Dự phiên họp có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…
phiên họp ủy ban 1.jpg
Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, báo cáo nêu rõ: Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 4.376.050 triệu đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, đạt  57 dự toán trung ương giao, 56% dự toán HĐND tỉnh giao. Trên cơ sở số thu cân đối 6 tháng đầu năm 2019 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, 6 tháng cuối năm, phấn đấu thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 đạt và vượt 8.601.667 triệu đồng, đạt 111,48% dự toán trung ương giao, đạt 110,05% dự toán HĐND tỉnh và tăng 9,26% so với thực hiện năm 2018.

Cho ý kiến về nội dung này, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Về mục tiêu phấn đấu thu cân đối ngân sách nhà nước, các đại biểu chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước. Một số nguồn thu có thể tăng như thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu do một số doanh nghiệp lớn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh như: Công ty Honda Việt Nam, Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý… Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc thu tiền sử dụng đất, khai thác khoáng sản, thu tiền hoạt động sản xuất kinh doanh từ các công ty con, chi nhánh do các công ty con, chi nhánh nộp về công ty mẹ ở các tỉnh, thành phố…

Về tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, các đại biểu nhất trí bởi đã được xây dựng dựa trên các quy định chặt chẽ của pháp luật, bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

phiên họp ủy ban 2.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Tài chính; báo cáo, các tờ trình và dự thảo nghị quyết rất cụ thể, chi tiết, cơ bản được các đại biểu đồng tình. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị Sở Tài chính nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh.

Cũng tại phiên họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh. `

Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chỉ rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc ưu đãi và điều kiện để được hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn, giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm.

Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam, với mức giá tưới, tiêu, cấp nước cho các loại diện tích: Quy định mức giá tưới, tiêu cho diện tích cấy lúa; giá tưới, tiêu cho diện tích cây mạ, màu, cây vụ Đông, cây công nghiệp ngắn ngày; mức giá cấp nước cho nuôi trồng thủy sản; mức giá cấp nước cho cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây dược liệu…

phiên họp ủy ban 3.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận tại phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông cơ bản đồng tình với các tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, chỉnh sửa, hoàn thiện các tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày về quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam; mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh./.​

hanam.gov.vn