Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng tr...

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam
Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2019, những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Xem chi tiết Quyết định, Quy định​ tại đây./.


hanam.gov.vn