Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025

Hợp tác - đầu tư  
Quyết định ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025
Ngày 08/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2025. Chi tiết 1708.QD_0001.pdf 1708.phuluc1_0001.pdf 1708.phu luc 2_0001.pdf