Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham dự hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh năm 2019

Đảng - Đoàn thể  
Tham dự hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh năm 2019
Sáng ngày 23/10/2019, Chi đoàn Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã cử 03 đồng chí đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh năm 2019 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức .
Dự hội nghị có ông Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đinh Đức Trung - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và 250 đoàn viên thuộc 41 tổ chức đoàn…
Hội nghị đoàn khối 1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đặng Văn Thoảng khẳng định: Trong thời gian qua, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Khối các cơ quan tỉnh đã được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng, tạo các phong trào thi đua sôi nổi, tích cực ở cơ sở. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở còn một số hạn chế, cần đổi mới về phong cách, phương thức làm việc, cách tiếp cận công việc để thích ứng với những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các học viên nghiêm túc, tập trung, tiếp thu đầy đủ kinh nghiệm, nghiệp vụ tổ chức hoạt động đoàn, đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn vương mắc trong thực tế công tác để công tác đoàn thời gian tới đạt được kết quả tốt hơn.
Hội nghị đoàn khối 2.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đặng Văn Thoảng phát biểu tại hội nghị
Tại lớp tập huấn, các đoàn viên được nghe các giảng viên giới thiệu chuyên đề: Pháp luật về phòng chống tham nhũng; truyền thống lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam, giáo dục truyền thống yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ thanh niên; đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh với việc chủ động tích cực hội nhập quốc tế; kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn trong thời kỳ mới.
Hội nghị đoàn khối 3.jpg
Giảng viên truyền đạt một số nội dung tại hội nghị​
hanam.gov.vn