Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm xúc tiến, thu hút đầu tư giữa Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam và Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên

Hợp tác - đầu tư  
Thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm xúc tiến, thu hút đầu tư giữa Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam và Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên
Ngày 9/9/2019, đoàn công tác của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao do đồng chí Trương Công Khải – Trưởng ban ​làm trưởng đoàn đã có buổi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thu hút đầu tư các dự án thành phần vào Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên.
Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Trường Tam – Trưởng ban cùng cán bộ, nhân viên Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến.
Khu Phố Hiến 2.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, 2 bên đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác xúc tiến thu hút đầu tư, trình tự thủ tục thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư của Khu Đại học trong việc giải phóng mặt bằng sạch, giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; Các quy trình thực hiện cơ chế sử dụng nguồn thu từ quỹ đất được quy hoạch làm dịch vụ, đô thị để đầu tư cho GPMB và xây dựng HTKT thiết yếu. Bên cạnh đó, 2 bên cùng thảo luận về công tác phối hợp nghiên cứu các chính sách Pháp luật nhằm xây dựng cơ chế ưu đãi chung khi đầu tư vào Khu Đại học trình Chính phủ phê duyệt…
Khu Phố Hiến 1.jpg
Đ/c Trương Công Khải tặng hoa Đ/c Phạm Trường Tam

Sau buổi làm việc tại hội trường, Đoàn công tác đã đến tham quan thực tế tiến độ triển khai các dự án thành phần tại Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên. Bày tỏ sự vui mừng trước tốc độ phát triển của Khu Đại học Phố Hiến, đồng chí Trường Công Khải trao đổi sẽ cùng cán bộ Ban quản lý Khu Đại học nghiên cứu các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên để tham mưu Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Hà Nam ban hành cơ chế đặc thù, hỗ trợ đầu tư đối với Khu Đại học Nam Cao.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trương Công Khải cảm ơn Ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến đã tạo điều kiện, giúp đỡ cho đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời bày tỏ hi vọng 2 Ban quản lý tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới./.