Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ: công tác cải cách hành chính là tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp

Giới thiệu  
Thủ tướng Chính phủ: công tác cải cách hành chính là tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp
Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), diễn ra chiều ngày 03/02 tại Hà Nội.
https://moha.gov.vn/