Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đản...

Thông báo  
Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh
Sáng ngày 06/7/2023, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc trọng thể Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - Kỳ họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

 IMG_0381.jpg

​Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ mười ba - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh - Khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào 14 báo cáo và xem xét, quyết định thông qua 22 nghị quyết về kinh tế - xã hội theo thẩm quyền với sự nhất trí cao của 100% các vị đại biểu HĐND tỉnh. Cụ thể:

HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị kịp thời, nghiêm túc của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp.

Qua xem xét, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp và đã tiến hành thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn; kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và ý kiến của các vị đại biểu đều thống nhất:

1) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã vượt qua khó khăn và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định; tốc độ tăng trưởng đạt 6,2% (đứng thứ 8 trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 29 toàn quốc).

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 6.685 tỷ đồng (đạt 51% dự toán Trung ương giao, đạt 50% dự toán địa phương).

Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ - Du lịch, Nông nghiệp tiếp tục phục hồi và có bước phát triển, nhất là hoạt động Du lịch; tổng số khách du lịch trong 6 tháng đầu năm đạt 89,95% và doanh thu đạt 85,8% kế hoạch năm 2023; thu hút đầu tư được tăng cường; Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao - nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo và được Nhân dân ủng hộ rất cao.

Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện thủ tục Đề án Khu công nghệ cao Hà Nam; Chương trình phát triển Đô thị được chú trọng; Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp được tập trung hoàn chỉnh; thu hút đầu tư nhà ở xã hội - nhà ở cho công nhân được chú trọng. 

Hệ thống hạ tầng khung kết nối liên vùng được quan tâm đầu tư, xây dựng; đã khởi công đầu tư xây dựng: Tuyến đường bộ song hành; Nút giao Phú Thứ và khánh thành Khu phức hợp Thể thao - Du lịch tại xã Tượng Lĩnh huyện Kim Bảng. Đôn đốc triển khai Kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các dự án trọng điểm và các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được quan tâm; ô nhiễm môi trường được tập trung chỉ đạo xử lý, nhất là khu vực Tây Đáy ô nhiễm môi trường từng bước giảm thiểu.

Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Đã tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch và Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản nhân Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Chất lượng giáo dục được nâng lên, đã tổ chức các kỳ thi an toàn, thành công; công tác đào tạo nghề có nhiều chuyển biến; giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng, các loại dịch bệnh được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân ổn định.

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

(1) Một số chỉ tiêu chưa đạt 50% kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

(2) Tiến độ Quy hoạch tỉnh và việc hoàn thiện Đề án Khu công nghệ cao Hà Nam còn chậm. Mục tiêu phát triển đô thị khó đạt kế hoạch đề ra.

(3) Thu hút đầu tư giảm; hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng đột biến (tính đến 28/6/2023 có 517 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, tăng 62% so với cùng kỳ); thủ tục các dự án đầu tư còn chậm; tiến độ giải ngân chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

(4) Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường còn hạn chế; tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm; xử lý ô nhiễm môi trường chưa đạt yêu cầu đề ra.

(5) Tình hình đơn thư khiếu kiện còn tiềm ẩn phức tạp; việc giải quyết đơn thư và ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, tỷ lệ giải quyết chưa cao, chưa dứt điểm; cải cách hành chính hiệu quả còn hạn chế; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ chưa cao, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực thi nhiệm vụ.

2) Về thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh với Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khoá XIX.

HĐND tỉnh hoan nghênh mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nhân tố trung tâm, nòng cốt; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nhất là, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao đời sống của Nhân dân.

Phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri; tập hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp uỷ, chính quyền và gửi tới Kỳ họp thứ XIX -  Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khoá XIX.

3) Về báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023:

HĐND ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh và tin tưởng 2 ngành sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4) Về các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp:

Hội đồng đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua 22 nghị quyết về kinh tế - xã hội theo chương trình đã đề ra. Nội dung các nghị quyết rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là căn cứ, là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành hữu quan chủ động có các giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Và để HĐND, các ban của HĐND và cử tri giám sát đối với hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan.

5) Về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn:

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành các phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, theo tinh thần đổi mới; trong không khí dân chủ, sôi nổi, xây dựng, thẳng thắn, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp.

6) Về bổ sung Ủy viên UBND tỉnh:

HĐND đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường.

- Kính thưa các vị đại biểu!

- Thưa cử tri và Nhân dân!

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Hà Nam nói riêng sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cấp, các ngành trong tỉnh; vì vậy, ngay sau kỳ họp này, chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh và các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm sau đây:

Một là: UBND tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, đảm bảo tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn của từng ngành, từng lĩnh vực từ đó có các giải pháp đột phá, phù hợp và tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn để quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 65 ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh đã đề ra.

Hai là: Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao; thu hút các ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp điện tử, công nghiệp phần mềm, trí tuệ nhân tạo, ô tô, công nghiệp hỗ trợ. Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động; khắc phục tình trạng nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án thương mại, dịch vụ, logistics của tỉnh; đẩy mạnh thương mại điện tử; tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm đa dạng; chú trọng liên kết giữa ngành Du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị sản phẩm du lịch; quan tâm thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc và các khu du lịch tâm linh; đẩy mạnh liên kết vùng, thu hút đông đảo du khách đến với Hà Nam.

Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, sinh thái theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại, nông dân văn minh; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, không để cử tri và Nhân dân có ý kiến nhiều lần. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa.

Bám sát bộ, ngành và Chính phủ để quy hoạch tỉnh sớm được phê duyệt và tổ chức công bố, triển khai thực hiện. Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam. Chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình, đề án nâng cấp đô thị theo quy định để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Tập trung triển khai thực hiện các dự án đô thị - dịch vụ - thương mại đã nghiên cứu, cho chủ trương. Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để người lao động sớm có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất - kinh doanh, gắn bó với Hà Nam.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là, các dự án, công trình có tính lan tỏa, kết nối vùng. Tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư để thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công của tỉnh và của các địa phương; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương.

Do nguồn lực còn khó khăn nên cần có kế hoạch ưu tiên hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; các cơ sở y tế và bệnh viện tuyến tỉnh; các tuyến đường, cầu quan trọng kết nối liên huyện, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

Tăng cường quản lý thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2023. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo nguồn chi phục vụ tăng lương cơ sở và các chế độ, chính sách có liên quan cho các đối tượng theo đúng quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, khẩn trương thực hiện các giải pháp để bảo đảm chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ba là: Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của mảnh đất và con người Hà Nam. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2023-2024. Tập trung đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt việc phân luồng học sinh và tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học văn hóa gắn với đào tạo nghề để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động cho các nhà máy, khu công nghiệp. Tập trung chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân có đất thu hồi để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh cho người dân; thực hiện tốt an sinh xã hội; nâng cao đời sống của người dân.

Bốn là: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; gắn với tăng cường kỷ luật; kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm; tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Năm là: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhất là, những ý kiến, kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất - kinh doanh, sức khỏe và đời sống của Nhân dân mà cử tri và Nhân dân đã có ý kiến nhiều lần; HĐND tỉnh đã có nghị quyết và kết luận.

Sáu là: Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của kỳ họp.

Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất  là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh".

Tập trung vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và sự ủng hộ của người dân trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bảy là: Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đại biểu, tiếp tục giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Và ngay sau Kỳ họp, đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp phối hợp chuẩn bị để các vị Đại biểu HĐND báo cáo kết quả Kỳ họp với cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Triển khai việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bầu trên địa bàn tỉnh.

- Kính thưa các vị Đại biểu!

- Thưa Cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã cùng toàn thể các quý vị đại biểu về dự và đã quan tâm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng cho Kỳ họp.

Cảm ơn cử tri và Nhân dân đã luôn quan tâm theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên đã dự và kịp thời đưa tin, tuyên truyền về Kỳ họp đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh; cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp phục vụ tốt cho Kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX.

Chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc./.

Xin trân trọng cảm ơn!https://hanam.gov.vn/