Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - ...

Giới thiệu  
Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh
https://hanam.gov.vn/