Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh thảo luận một số dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy

 
UBND tỉnh thảo luận một số dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy
Chiều ngày 15/6/2021, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thảo luận một số dự thảo Nghị quyết (NQ) của Tỉnh ủy. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
UBND thảo luận 1.jpg
Toàn cảnh phiên họp
Dự phiên họp còn có Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố… 
UBND thảo luận 2.jpg
Ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Dự thảo NQ về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, NQ nhằm mục tiêu phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô, là cửa ngõ phía Nam Hà Nội, vị trí trung tâm kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng làm tiền đề, tạo động lực cho việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để cung cấp cho thị trường. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế nông thôn, thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; thương hiệu sản phẩm nông sản của tỉnh ngày càng có nhiều trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Triển khai đồng bộ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống. Đẩy mạnh đầu tư và xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM bền vững, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, xây dựng NTM văn minh và hiện đại.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu chung hướng tới phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo động lực cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế nông thôn. Một số mục tiêu cụ thể như: Đạt giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng bình quân 1,9%, chiếm 6,3% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; năm 2025, nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi thủy sản lên 55% và tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa khâu bảo quản, chế biến đạt 50%. Đến năm 2025, có 01 huyện và 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

UBND thảo luận 3.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy kết luận phiên họp

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo NQ, trong đó nêu bật quan điểm, mục tiêu chỉ đạo của NQ là hướng đến xây dựng sản phẩm sạch, kết nối chuỗi cung ứng; chỉ rõ các tồn tại hạn chế trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh hiện nay như khâu chế biến, bảo quản, tiêu thụ, tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận đất đai, dịch vụ nông nghiệp, đầu tư hạ tầng, liên kết chuỗi…..Về mục tiêu cụ thể phải bám sát các mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, bổ sung giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện NQ. Tiếp tục bổ sung một số số liệu để làm cơ sở xây dựng các mục tiêu của NQ. Trên lĩnh vực xây dựng NTM, phải nêu bật xây dựng NTM bền vững gắn đầu tư hạ tầng khung với bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn… Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại, không tiếp tục thực hiện những đề án sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, bổ sung từ 03 - 05 đề án kèm theo NQ này; khẩn trương hoàn thiện NQ này để Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, trình hội nghị BTV Tỉnh ủy thông qua trong tháng 6.

Phiên họp cũng nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là thương mại, dịch vụ chất  lượng cao, logistic và du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, dự thảo nêu rõ quan điểm chỉ đạo: Phát huy lợi thế của tỉnh nằm trong quy hoạch xây dựng vùng thủ đô, kết nối với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng; phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ theo quy hoạch; tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại - dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025 từ 10%/năm trở lên và 13%/năm trở lên trong 5 năm kế tiếp; năm 2025, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 28,5% và đến năm 2030 là 30%/năm trong GRDP của tỉnh.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của đại biểu tại phiên họp, rà soát lại số liệu trong dự thảo Nghị quyết. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu bổ sung vào dự thảo nghị quyết giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết; nhấn mạnh vai trò của việc quản lý chặt chẽ về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản để khai thác tiềm năng về phát triển du lịch.  Đơn vị soạn thảo Nghị quyết cần chỉnh sửa văn bản, nghiên cứu thêm các giải pháp về phát triển thương mại, dịch vụ ở các địa phương có điều kiện tương đồng như Hà Nam để tham mưu với tỉnh, nghiên cứu xem xét bổ sung giải pháp phù hợp vào dự thảo Nghị quyết​./.

hanam.gov.vn
Tin liên quan