Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ xây dựng Dự án Cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại Khu Đại học Nam Cao

Quy hoạch - Kế hoạch  
Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ xây dựng Dự án Cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại Khu Đại học Nam Cao
Hiện nay, trường Đại học Xây dựng đang hoàn thiện các thủ tục và chuẩn bị khởi công xây dựng công trình phục vụ hoạt động đào tạo thuộc dự án Cơ sở Đào tạo Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - Hợp phần 2: Đầu tư xây dựng Ký túc xá và Giảng đường (dự kiến khởi công trong tháng 9/2019).
phối cảnh ĐH Xây dựng.JPG
Phối cảnh tổng thể đại học Xây dựng
Để đấu nối kỹ thuật cho dự án và thi công xây dựng công trình được đảm bảo, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã làm việc với các đơn vị liên quan thực hiện cung cấp hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy hoạch chung Khu Đại học (thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, ...), đồng thời tiếp tục triển khai hoàn thiện thông tuyến một số trục đường giao thông chính kết nối xung quanh khu vực dự án tạo điều kiện cho các hoạt động đào tạo của Trường tại Khu Đại học Nam Cao.
Đối với một số dự án hạ tầng kỹ thuật chưa được triển khai như thoát nước thải, hệ thống thông tin liên lạc, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tiếp tục làm việc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập dự án nhằm đảm bảo kịp thời cung cấp khi dự án đi vào hoạt động.