Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin  
01/07/2024
10 luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024, gồm: Luật Căn cước 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023; Luật Các tổ chức tín dụng 2024; Luật Giao dịch điện tử 2023; Luật Viễn thông 2023; Luật Giá 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023; Luật Phòng thủ dân sự 2023; Luật Hợp tác xã 2023; Luật Tài nguyên nước 2023.
28/12/2023
Chiều ngày 26/12/2023, tại Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
21/10/2023
Ngày 20 tháng 10 năm 2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
27/09/2023
Thực hiện Công văn số 807-CV/BTGTU ngày 20/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Hà Nam về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Thông báo Kết luận số 49-TB/BCĐ ngày 30/8/2023. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao xin thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam là: 0226.3966626 (đặt tại Ban Nội chính Tỉnh ủy – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh). Việc tiếp nhận thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực qua số điện thoại đường dây nóng được thực hiện trong giờ hành chính.
25/09/2023
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
15/09/2023
Ngày 13 tháng 9 năm 2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07/09/2023
Ngày 05 tháng 9 năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 1741/KH-UBND thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam.
07/08/2023
Chiều ngày 03/8/2023, tại Sở Y tế, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023.
12/07/2023
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.
07/07/2023
Sáng ngày 06/7/2023, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc trọng thể Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - Kỳ họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.
22/06/2023
Ngày 10/11/2022, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (443/455/498 đại biểu, chiếm 97,36% số đại biểu có mặt và 88,96% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.
12/06/2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.
123
Previous Page 1-15 Next Page