Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

​1. Họ và tên: Khương Văn Tuyến                               
- Chức vụ: Phó Trưởng ban Phụ trách
- Sinh năm: 1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng
- ​Trình độ chính trị: Cao cấp
- Email: khuongvantuyen@hanam.gov.vn
- Quê quán: xã Nghĩa Thái - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định.

Thủ tục hành chính  
31/03/2017
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.