Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Quy hoạch - Kế hoạch  
15/09/2023
Ngày 13 tháng 9 năm 2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1779/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07/09/2023
Ngày 05 tháng 9 năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 1741/KH-UBND thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam.
21/02/2023
Việc Khu Công nghệ cao (CNC) Hà Nam được bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNC đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được xem là cơ hội giúp Hà Nam tận dụng lợi thế, tạo lập môi trường lý tưởng thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế về lĩnh vực CNC; khai thác, tận dụng các nguồn lực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
15/10/2022
Ngày 14/10/2022, Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Kế hoạch số 13/KH-BQL về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
28/03/2022
Mục tiêu xây dựng Khu Công nghệ cao (CNC) Hà Nam là tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sự liên kết giữa khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo với sản xuất dựa trên CNC; tăng khả năng tiếp nhận, làm chủ CNC và phát triển năng lực nội sinh về CNC. Đây được xem là cơ hội mới, giúp Hà Nam có thể tận dụng những lợi thế so sánh, tạo lập môi trường lý tưởng để thu hút các kết quả nghiên cứu mới nhất về CNC nhằm tạo ra động lực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh.
17/07/2019
Sáng ngày 15/7/2019, tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Ông Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
20/06/2019
Sáng ngày 19/6/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 “Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị thuộc Khu Đại học Nam Cao trên địa bàn thôn Hoàng Lý xã Hoàng Đông và thôn Kim Lũ xã Tiên Nội huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam” do Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Mỹ Đà tổ chức lập, đề xuất.
04/06/2019
Chiều ngày 3/6/2019, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đại diện Cục Kế hoạch - tài chính Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc đầu tư dự án Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tại Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.Tham dự hội nghị có ông Trương Công Khải - Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, ông Lại Viết Quang - Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hà - Phó cục trưởng cục Kế hoạch Tài chính, cùng các cán bộ Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
04/04/2019
Hiện nay, trường Đại học Xây dựng đang hoàn thiện các thủ tục và chuẩn bị khởi công xây dựng công trình phục vụ hoạt động đào tạo thuộc dự án Cơ sở Đào tạo Thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - Hợp phần 2: Đầu tư xây dựng Ký túc xá và Giảng đường (dự kiến khởi công trong tháng 9/2019).
09/02/2017
Ngày 02/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2025
Vị trí thuận lợi cùng với cơ chế, chính sách hấp dẫn, Khu đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam có đầy đủ tiêu chuẩn để phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới đất nước giai đoạn từ nay đến năm 2050. Nơi đây đang trở thành “thanh nam châm” thu hút các nhà đầu tư cả trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo cũng như phát triển đô thị.