Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023

Thông báo  
Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 36-CV/BCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2023. Chiều ngày 13/01/2023, Thủ trưởng cơ quan và BCH Công Đoàn Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị CB,CC và người lao động năm 2023 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2022; tiếp thu, lắng nghe, giải đáp những ý kiến đề xuất, góp ý của cán bộ, nhân viên; Phát động phong trào thi đua, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Chí Thống-Bí thư Chi bộ, Trưởng ban; đồng chí Lê Trường Thọ - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.
aeb16597129fc9c1908e10.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cởi mở Hội nghị đã tiến hành các nội dung: kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2022; Đánh giá tổng kết phong trào thi đua năm 2022, nội dung thi đua năm 2023; Phát động phong trào thi đua năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 2022 và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

81815b432c4bf715ae5a8.jpg

Đồng chí Phạm Chí Thống phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của CBCC và người lao động, đồng chí Phạm Chí Thống, Trưởng ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của CBCC và người lao động trong năm qua; đồng thời cũng mong muốn toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

d3b70375747daf23f66c6.jpg

Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn ký giao ước thi đua

          Tại Hội nghị Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2023 và thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023 với 13/13 đồng chí có mặt tại hội nghị nhất trí (đạt 100%).