Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

 
Hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam
Ngày 26/5/2022, tại Hội trường UBND phường Tiên Nội, Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao phối hợp với UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. Tham dự có đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó trưởng ban quản lý Khu Đại học Nam Cao; Đồng chí Nguyễn Quý Hùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên; đại diện lãnh đạo, ban ngành đoàn thể các phường, xã có liên quan.
Lấy ý kiến 1.jpg
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày một số nội dung chính về đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị Đại học Nam Cao bao gồm rà soát đánh giá hiện trạng thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn trước, báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến tại các hội nghị trước đó đồng thời làm rõ các vấn đề về quy hoạch điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật dùng chung, hạ tầng kết nối các khu vực liên quan.
Lấy ý kiến4.jpg
Lấy ý kiến7.jpg
Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia ý kiến tại Hội nghị 
Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng điều chỉnh quy hoạch, cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư thị xã Duy Tiên, phường Hoàng Đông, phường Tiên Nội, xã Tiên Ngoại đã cơ bản thống nhất với nội dung điều chỉnh quy hoạch Khu Đại học Nam Cao, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm về quy hoạch các khu nghĩa trang, vấn đề tiêu thoát nước trong khu vực, các công trình tôn giáo, điểm tập trung rác thải….
Lấy ý kiến8.jpg
Đ/c Phạm Quang Hưng – Phó trưởng ban Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hưng, Phó Trưởng ban quản lý Khu Đại học Nam Cao yêu cầu đơn vị tư vấn cần tiếp thu các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị để bổ sung hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện quy hoạch trong thời gian sớm nhất./.
Tin liên quan