Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Tin tức - Sự kiện  
Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Chiều ngày 19/01/2017, Ban quản  lý Khu Đại học Nam Cao tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Thị Khương - Phó Trưởng phòng dân vận các cơ quan nhà nước, Ban dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Trương Công Khải, Bí thư chi bộ - Phó trưởng Ban phụ trách Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban quản  lý Khu Đại học Nam Cao
Toàn cảnh Hội nghị
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2017; tổng kết phong trào thi đua năm 2017, nội dung thi đua năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 2017 và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.
Tại Hội nghị toàn bộ công chức, người lao động của Ban đã nghiêm túc, mạnh dạn thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức cơ quan.

Đồng chí Vũ Quang Huy - Phó trưởng phòng Phát triển Hạ tầng tham luận
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong năm 2018, Công đoàn Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao cần thực hiện tốt công tác phối hợp cùng Thủ trưởng cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ; đẩy mạnh cải cách hành chính và tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác giám sát, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, đề xuất Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đồng chí Trương Công Khải, Bí thư chi bộ - Phó trưởng Ban phụ trách Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao nhấn mạnh sự thành công của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao trong năm 2017 chính là nhờ sự thống nhất, đồng lòng vượt qua các khó khăn, trở ngại và nỗ lực của từng công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan; đồng thời đề nghị trong thời gian tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, nỗ lực khắc phục những khó khăn, đoàn kết phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2018.

Đồng chí Trương Công Khải p​hát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đồng chí Trương Công Khải, Bí thư chi bộ - Phó trưởng Ban phụ trách Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao nhấn mạnh sự thành công của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao trong năm 2017 chính là nhờ sự thống nhất, đồng lòng vượt qua các khó khăn, trở ngại và nỗ lực của từng công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan; đồng thời đề nghị trong thời gian tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, nỗ lực khắc phục những khó khăn, đoàn kết phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2018.

Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn ký giao ước thi đua
Tại Hội nghị Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2018 và thông qua Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2018 với 19/19 đồng chí có mặt tại Hội nghị nhất trí (đạt 100%).