Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin  
15/08/2022
Ngày 11 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND)
01/08/2022
Quy định mới về rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là những chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 08/2022 (từ ngày 01 - 10/8/2022)